TERMS OF USE

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ characters.gr
Με την είσοδο στο web site characters.gr  και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης (εφ' εξής: «ΟΠΧ»). Η πλοήγηση στις επιμέρους σελίδες του παρόντος web site characters.gr  και η χρήση αυτών, προϋποθέτει ότι οι χρήστες έχουν λάβει γνώση των ΟΠΧ, ότι τους έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ότι αναγνωρίζουν ότι δεσμεύονται από αυτούς. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να δεσμευτούν από τους παρόντες ΟΠΧ, οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο characters.gr
Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο characters.gr  οι χρήστες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών, όπως ορίζονται από τους παρόντες ΟΠΧ.

1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ως μέλη του characters.gr  γίνονται αποδεκτοί ενήλικες, οι δε ανήλικοι πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
Το characters.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Το characters.gr  συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του
β) κατά τη δημιουργία του προφίλ κάθε χρήστη
γ) σε περίπτωση που ο χρήστης εισέρχεται στα προωθητικά/ διαφημιστικά προγράμματά του characters.gr
δ) κατά τη χρήση των προϊόντων ή/ και υπηρεσιών του characters.gr
Τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης αναφέρονται στην φόρμα εγγραφής Τα προαιρετικά στοιχεία δεν υποχρεούται να τα συμπληρώσει. Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) από τον οποίο μπορούν να είναι διαθέσιμα σε άγνωστο αριθμό ατόμων μέσω της σύνδεσής αυτών των ατόμων με τον δικτυακό τόπο του characters.gr .
Το characters.gr  προβαίνει στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την ασφάλεια και προστασία αυτών των Δεδομένων. Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο ως άνω Αρχείο του characters.gr  ταυτίζονται απόλυτα με τα δηλούμενα από τους χρήστες κατά την εγγραφή στο characters.gr .
Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκληστικά για την επικοινωνία του CHARACTERS με εσάς, αλλά και για την επικοινωνία των αφηγητών με το κοινό του CHARACTERS. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται ή χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από την ομάδα του CHARACTERS και όσους έχουν πρόσβαση σε αυτά (εξωτερικούς συνεργάτες). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δημοσιοποιούνται μόνο ύστερα από επιθυμία ή πρωτοβουλιά των ίδιων των χρηστών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. η προβολή του βιογραφικού, φωτογοραφίες και δια τις επιχειρήσεις τα social media, emails. Σε κάθε περίπτωση η δημοσίευση αυτών των στοιχείων γίνεται ύστερα από επιυθυμία του ίδιου του αφηγητή. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες, αλλά και τα δικαιωματα των στοιχείων ( φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο) που υπάρχουν στην σελίδα μιας ιστορίας, έχουν παραληφθεί από τον αφηγητή και εξορισμού ανήκουν σε αυτόν τα πνευματικά δικαιώματα και έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρεται η πηγή. 
Η συναίνεση του χρήστη στους Όρους Χρήσης του characters.gr  παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών του Δεδομένων.
Οι χρήστες σε κάθε περίπτωση διατηρούν το δικαίωμα απενεργοποίησης, διόρθωσης, τροποποίησης, ενημέρωσης των Δεδομένων που έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση. Στην ίδια διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τους χρήστες του characters.gr . Σε περίπτωση που το characters.gr  δεχτεί οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων από κάποιον χρήστη του, έχει το δικαίωμα άμεσης διαγραφής του λογαριασμού αυτού του χρήστη.
Το characters.gr  μπορεί να κοινοποιήσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
α) Έχει την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν.
β)Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το characters.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του characters.gr  καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή καθίσταται αναγκαία για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης.
γ) Η ως άνω κοινοποίηση επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι το characters.gr  μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του Characters.gr , τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails, συζητήσεις, συναντήσεις κλπ), οι σελίδες χρηστών ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, το characters.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια του μεγέθους και του αριθμού των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, videos κλπ) αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης στις υπηρεσίες του characters.gr . Το characters.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους χρήστες και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα την παροχή κάποιων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση το characters.gr  δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης ή την καταστροφή οποιωνδήποτε e-mail, αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας / ενότητας του.
Την ευθύνη για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το characters.gr  φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης, τόσο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του όσο και σχετικά με το περιεχόμενο των μηνυμάτων του. Τα characters.gr δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κάτοχο. Το characters.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται ή/και λαμβάνονται από τους χρήστες. Το characters.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρήστη από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρόλο που το characters.gr παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση υλικού , όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το characters.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου (πχ e-mails, συζητήσεις, chat, events, messenger, fan clubs, προφίλ κλπ) προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών ευθύνονται αποκλειστικά σχετικά με ιδέες που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.
Το characters.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να φιλτράρει το περιεχόμενο που αναρτάται στον παρόντα δικτυακό τόπο και είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια αν και πότε θα αναρτήσει το παρεχόμενο από τους χρήστες υλικό. Την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης των σελίδων και υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου (πχ e-mail, συζητήσεις, events, fan clubs, προφίλ κλπ) και του ελέγχου του περιεχομένου τους φέρουν οι χρήστες που τις δημιούργησαν.
Οι χρήστες υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η επίσκεψη προσωπικών σελίδων άλλων χρηστών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Στις περιπτώσεις δε που σε κάποιες υπηρεσίες, παρέχεται στους χρήστες του characters.gr η δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου ή και να καταγράφουν απόψεις και σχόλια σε σελίδες άλλων χρηστών, το οποίο ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους, το characters.gr δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε φύσης ζημία ήθελε τυχόν υποστούν οι δημιουργοί ή οι επισκέπτες των ανωτέρω σελίδων.
Σε περίπτωση που το Characters.gr ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του δικτυακού του τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παρανόμου περιεχομένου, έχει υποχρεώση να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος μόνιμα ή προσωρινά.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως αθέμιτη χρήση του δικτυακού τόπου characters.gr, θεωρείται η χρήση υπηρεσιών του characters.gr για:
α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
γ) Μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του characters.gr με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του μεταδιδόμενου από το characters.gr περιεχομένου.
δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει σχετικό δικαίωμα προς τούτο.
ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου.
στ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
ζ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών.
5. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
Το characters.gr έχει το δικαίωμα καταγραφής του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, και για κανέναν άλλο σκοπό. Το characters.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει. H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο characters.gr . Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Characters.gr (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του Characters.gr δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

6. COOKIES
Το characters.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του characters.gr , είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το characters.gr διαβεβαιώνει ότι ο εκάστοτε συγγραφέας παραμένει ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υποβληθέντος υλικού. Συνεπώς, το characters.gr δεσμεύεται ότι το υλικό που υποβάλλεται δεν θα αναπαραχθεί ή δεχθεί επεξεργασία από το characters.gr χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του συγγραφέα, χρήστη ή του νομικού εκπροσώπου του. Το characters.gr ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών του σε περίπτωση που το υλικό που αναρτάται στο δικτυακό τόπο, αναπαραχθεί ή δεχθεί επεξεργασία από τρίτον, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του συγγραφέα, χρήστη ή του νομικού εκπροσώπου του.
Απαγορεύεται ρητά η εκ μέρους των χρηστών καταχώρηση, αλλαγή, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, αλλοίωση του περιεχομένου το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα για τα οποία υπάρχει κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε τρίτους, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η γραπτή συναίνεση των τρίτων.
Το characters.gr κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης από το φορέα πνευματικών δικαιωμάτων περί παραβίασης αυτών, μπορεί να διαγράφει τον λογαριασμό όποιου χρήστη επανειλημμένα παραβιάζει τον ως άνω όρο.

8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Το characters.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτάται ή/και δημοσιεύεται από τους χρήστες στις σελίδες των υπηρεσιών του characters.gr . Η επίσκεψη στις προσωπικές αυτές σελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
Δια της υποβολής περιεχομένου, ο χρήστης δεσμεύεται ότι είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υποβληθέντος υλικού, ενώ παράλληλα δίνει το δικαίωμα στο characters.gr ” να προσθέσει την υποβληθείσα ύλη στη βάση δεδομένων του ώστε πιθανόν να την αναρτήσει.
Σε περίπτωση που το characters.gr ειδοποιηθεί, ότι το περιεχόμενο σε κάποιο αρχείο που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, ή/και παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή του σχετικού αρχείουή/και του χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, που οι χρήστες αναρτούν στις προσωπικές τους σελίδες ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του δικτυακού τόπου characters.gr . Επιπροσθέτως, το characters.gr μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο του, εάν διαπιστώνεται επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων. Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης περισσότερες από δύο φορές ή/και έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του για τους ανωτέρω λόγους περισσότερες από δύο φορές.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε τεχνικούς υπευθύνους του characters.gr για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα του χρήστη.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης του characters.gr ευθύνεται έναντι αυτού και των συνεργατών του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών με τρόπο αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Tο characters.gr διατηρεί τα δικαιώματα προσωρινής ή οριστικής αδρανοποίησης λογαριασμών χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών καθώς και οριστικής διαγραφής όλου του περιεχομένου που οι χρήστες των λογαριασμών αυτών έχουν αναρτήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία του, αλλά και του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί από άλλους χρήστες στις υπηρεσίες προσωπικού χαρακτήρα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες των εν λόγω λογαριασμών (π.χ. e-mail, συζητήσεις κλπ).

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το characters.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τη με δική του πρωτοβουλία χρήση του δικτυακού του τόπου.
Tο characters.gr δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο characters.gr , συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται από τους χρήστες ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι επισκεπτόμενος το δικτυακό τόπο και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του characters.gr είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο, ενοχλητικό, προσβλητικό, παραπλανητικό, κλπ. To characters.gr σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.
Το characters.gr δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες συνεπώς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή/και παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών (π.χ. προφίλ).
Το περιεχόμενο του characters.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.
Το characters.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το characters.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επισημαίνεται ότι η χρήση του παρόντος web site characters.gr  και του περιεχομένου του, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. To characters, οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δε φέρουν καμία ευθύνη: α)για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος web site. β) για τυχόν εμφάνιση «ιών» ή άλλων επιζήμιων κωδικών που διαθέτουν καταστροφικές ιδιότητες είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. γ) για τυχόν βλάβες ή ζημίες προς οιονδήποτε τρίτο οφειλόμενες από ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες των επισκεπτών/χρηστών του web site characters.gr  δ) για τυχόν διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή ορισμένης υπηρεσίας του Web site ή της μετάδοσης αυτής, ε) για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη και την επεξεργασία αυτών. στ) για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αναφοράς, (links) του web site characters.gr  ή των πηγών που αυτές οδηγούν και που βρίσκονται σε servers που δεν ανήκουν στους δικαιούχους, ούτε βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους ή/και για την διαθεσιμότητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες αυτές ή για το περιεχόμενο των. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου δεν οφείλουν να ελέγχουν την διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω “links”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners ο δικτυακός τόπος characters.gr . Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση αυτών, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το characters.gr  ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει ή σε ό,τι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ζ) για την πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα του χρήστη, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τους εν γένει όρους χρήσης των σελίδων αναφοράς αυτών. η) για την επικοινωνία του χρήστη του web site characters.gr  με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το characters.gr οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτού δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε βλάβες, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα: α) απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας β) χρήσης, ή λανθασμένης χρήσης ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου, γ) μη αξιόπιστου, πλήρους ενημερωμένου, ή/και μη επίκαιρου ή ορθού Περιεχομένου

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ΟΠΧ και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που μπορεί να γίνει μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών και του characters.gr σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία του web site characters.gr . αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών και αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή σύμβαση, γραπτή ή προφορική.
Το characters.gr ενδέχεται να τροποποιήσουν τους ΟΠΧ ανά πάσα στιγμή, χωρίς να προειδοποιήσουν τους επισκέπτες/ χρήστες. Οι τροποποιήσεις αυτές θεωρείται ότι τίθενται σε ισχύ άμεσα με την εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο characters.gr . Με την είσοδο τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο characters.gr  οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την οποιαδήποτε τροποποίηση των ΟΠΧ που περιέχονται στο παρόν κείμενο.
To characters.gr συνιστά στους επισκέπτες/χρήστες να εξετάζουν τακτικά αυτούς τούς ΟΠΧ για οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς.
Οι παρόντες ΟΠΧ δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν από τους επισκέπτες/χρήστες χωρίς την προηγούμενη ρητή ή/και γραπτή συναίνεση του characters.gr .
Εάν οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη που αναφέρεται σε αυτούς τούς ΟΠΧ οριστεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα υπό τον παρόντα ή μέλλοντα νόμο, οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι η ρήτρα ή διάταξη που ορίζεται ως παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα θα αφαιρεθεί, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ισχύ ή εκτελεστότητα όλων των υπολοίπων ρητρών ή διατάξεων.
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιήθηκαν στους παρόντες ΟΠΧ τέθηκαν για λόγους εξυπηρέτησης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ερμηνευτούν στενά και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν για να αλλοιωθεί ή παρερμηνευθεί το αληθές νόημα του περιεχομένου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του characters.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση το Characters.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με τους παρόντες όρους, αυτός οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Characters.gr .