10 λόγοι για να αφηγηθείτε μία ιστορία

15 ΜΑΙ 2016
10 λόγοι για να αφηγηθείτε μία ιστορία

Γιατί η αφήγηση ιστοριών είναι ο ιδανικότερος τρόπος να επικοινωνήσετε το μηνυμά σας ατομικά και επιχειρηματικά.


  1. Η αφήγηση μιας συμβατικής ιστορίας είναι απλή, δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις, μόνο έμπνευση.
  2. Η αφήγηση ιστορίας είναι διαχρονική και λειτουργεί αποτελεσματικά για αποτελεσματική ηγεσία στις επιχειρήσεις. 
  3. Είναι καθολική. Ανεξάρτητα από ηλικία, εκπαιδευτικό ή οικονομικό επίπεδο, σε όλους αρέσει να ακούν ή να διαβάζουν εμπνευσμένες ιστορίες.
  4. Οι εμπνευσμένες ιστορίες διαδίδονται αυθόρμητα.
  5. Οι ιστορίες αποτυπώνονται ευκολότερα στην μνήμη. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Jerome Bruner, γεγονότα είναι 20 φορές πιθανότερο να καταγραφούν στην μνήμη όταν είναι μέρος μιας ιστορίας.  Η ψυχολόγος  Ρeg Neuhauser βρήκε παρόμοια αποτελέσματα στην εργασία της με επιχειρήσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η γνώση προερχόμενη από μια καλό-ειπωμένη ιστορία αποτυπώνεται ακριβέστερα και μακροπρόθεσμα στην μνήμη από εκείνη που προέρχεται από αριθμούς. 
  6. Οι ιστορίες εμπνέουν, οι παρουσιάσεις όχι.  
  7. Οι ιστορίες προσελκύουν όλους τους τύπους ανθρώπων. Σε κάθε ομάδα ανθρώπων, ένα 40% είναι οπτικοί τύποι  οι οποίοι μαθαίνουν από βίντεο, διαγράμματα ή απεικονίσεις. ένα άλλο 40% είναι ακουστικοί τύποι, μαθαίνουν με διαλέξεις και συζήτηση.  Το υπόλοιπο 20% είναι πρακτικοί τύποι οι οποίοι μαθαίνουν μέσα από την πράξη και την εμπειρία. Η αφήγηση ιστοριών ( storytelling) εμπερικλείει στοιχεία που “δουλεύουν” και στους τρεις τύπους ανθρώπων.  Οι οπτικοί τύποι, επικεντρώνονται στις εικόνες που προκύπτουν ή παρουσιάζονται στην ιστορία, οι ακουστικοί δίνουν έμφαση στον ήχο και στις λέξεις, ενώ οι πρακτικοί συνδέονται συναισθηματικά και μαθαίνουν από τα συναισθήματα που προκύπτουν από την ιστορία. 
  8. Η ιστορία είναι το καταλληλότερο εργαλείο όπου η διαδικασία της μάθησης λαμβάνει χώρα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με την ειδική επιχειρηματική επικοινωνίας  Evelyn Clarkm “ έως και 70% νέων ικανοτήτων, πληροφοριών και δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας αποκτώνται μέσα από την άτυπη εκπαίδευση” ακριβώς ότι συμβαίνει, στην καθοδήγηση, και στην συναδελφική επικοινωνία. Και το θεμέλιο της άτυπης επικοινωνίας είναι το  storytelling.
  9. Η αφήγηση ιστορίας τοποθετεί τον ακροατή σε κατάσταση μάθησης.  Εκ φύσεως ο ακροατής βρίσκεται σε μία κατάσταση κριτικής και αξιολόγησης με αποτέλεσμα να έχει την τάση να απορρίπτει ό,τι λέγεται. Η συγγραφέας Margaret Parkins, αναφέρει σχετικά με το  storytelling “αναπαράγει σε εμάς την συναισθηματική κατάσταση της περιέργειας που υπάρχει από την παιδική μας ηλικία, την οποία όμως ως ενήλικες τείνουμε να την χάνουμε. Μπαίνοντας σε αυτήν την παιδική κατάσταση είμαστε πιο δεκτικοί δείχνοντας περισσότερο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες που λαμβάνουμε”. 
  10. Η αφήγηση ιστοριών αναδεικνύει τον σεβασμό προς τους ακροατές. Οι ιστορίες περνάνε μηνύματα χωρίς να υποδεικνύουν υπεροπτικά στο κοινό τι να σκεφτεί ή τι να πράξει. Η συγγραφέας  Annette Simmons παρατηρεί “Οι ιστορίες δίνουν την δυνατότητα στους ανθρώπους να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Άνθρωποι που απορρίπτουν προκαθορισμένα συμπεράσματα πιθανόν να συμφωνήσουν με τα επιχειρήματά σας εάν τους βγάλουμε έξω από τον εαυτό τους τόσο μακριά ώστε να μπορέσουν να δουν από την δική σας οπτική γωνία”. Ο εταιρικός storyteller  David Armstrong λέει: “Εάν υπήρχε κάποτε η εποχή που θα μπορούσες απλά να διατάξεις κάποιον να κάνει κάτι, αυτή έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η αφήγηση ιστοριών όπου θα δίνεται έμφαση στο ηθικό δίδαγμα, είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να πεις στους ανθρώπους τι χρειάζεται να γίνει, χωρίς να τους πεις κάνε αυτό” 

 

photo by Anton Mariinsky