Η αρνητική στάση των Ελλήνων

28 ΟΚΤ 2018
Η αρνητική στάση των Ελλήνων

Κάθε φορά που οι Έλληνες βρέθηκαν να χάνουν την ελευθερία τους σκέφτηκαν “αρνητικά”.

Αντέδρασαν και είπαν ΟΧΙ. 

ΟΧΙ σε κάθε δύναμη που προσπάθησε να τους υποτάξει και να τους επιβληθεί στερώντας τα διακαιώματά τους και την ελευθερία τους. Σήμερα όλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά δηλαδή να δούμε τα θετικά στοιχεία μιας αρνητικής κατάστασης. Ίσως γιατί το να σκέφτεσαι αρνητικά μπορεί να σε πάει πίσω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εάν οι Έλληνες το ’40 σκέφτονταν “θετικά”, και έλεγαν ΝΑΙ, θα συναινούσαν, θα έβρισκαν “ευκαιρίες” στην επερχόμενη υποδούλωση και θα “αξιοποιούσαν” την νέα κατάσταση χωρίς να την εξαλείψουν. Θα έβαζαν το “βόλεμά” τους πάνω από την ελευθερία τους και θα γλίτωναν την ζωή τους. Θα έκαναν πιο ανώδυνες επιλογές. 

Σε εποχές ευημερίας και κανονικότητας η “θετική σκέψη” μπορεί να κάνει τον άνθρωπο πιο δημιουργικό, ικανό να ξεπεράσει κάποια προβλήματα και να προοδεύσει. Σε οριακές καταστάσεις, με μεγάλη απόκληση από την κανονικότητα, η “θετική σκέψη” αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο από την πραγματικότητα, υπνωτίζει τις αξίες και τα ιδανικά και τον αδρανοποιεί. Τότε ο άνθρωπος προσβλέπει σε κάτι που θα έχει χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσει κάτι σημαντικό για να το κερδίσει. Ελπίζει. Υπομένει. Παραδίνεται. 

Αυτό που μπορεί να κινητοποιήσει κάποιον να δράσει είναι η έμπνευση.

Η έμπνευση που προέρχεται από τις εμπειρίες και τις ιδέες που, μέσα από την παιδεία, μπορεί να τις αξιολογήσει και να τις βάλει ψηλά. Όσο πιο δύσκολες είναι οι καταστάσεις που ζει τόσο πιο ψηλά πρέπει να τις βάλει. Και αυτό το ύψος πρέπει να ξεπερνά εκείνο του “εγώ”, του προσωπικού του συμφέροντος, ακόμη και της ίδιας του της ζωής. Και υπήρξαν Έλληνες που το έκαναν. 

Μερικούς από αυτούς τιμάμε σήμερα με διάφορες εκδηλώσεις. Όμως η μεγαλύτερη τιμή, και η δυσκολότερη, είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Να διεκδικήσουμε και πάλι την δημοκρατία, την δικαιοσύνη και την ελευθερία μας σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή την επιλογή θα πρέπει να την κάνουμε ως Έλληνες, με τον δύσκολο τρόπο, απαλλαγμένοι από τα ανώδυνα φίλτρα μιας ανόητης θετικότητας.