Μοιραστείτε αληθινές ιστορίες -3-

23 ΦΕΒ 2018
Μοιραστείτε αληθινές ιστορίες -3-

Μοιραστείτε αληθινές ιστορίες και εμπνεύστε άλλους ανθρώπους. 


Ο κάθε άνθρωπος έχει μοναδικές ιδέες, εμπειρίες ή έργα  που θέλει να τις μοιραστεί για να εμπνεύσει ή να κινητοποιήσει άλλους ανθρώπους.
Μπορείτε να τις στείλτε στο mystory@characters.gr ή ζητήστε από την δημοσιογραφική μας ομάδα για να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε αποτελεσματικότερα την ιστορία σας. 

Η πιο δημοφιλής ιστορία που θα δημοσιευτεί από τις 1 έως τις 25 Μαρτίου θα κερδίσει ένα βιβλίο. 
Κάθε ιστορία που θα δημοσιευτεί σε αυτό το διάστημα, και θα ξεπεράσει τις 1200 προβολές μέσα σε 10 ημέρες* από την δημοσίευσή της, θα κερδίσει επίσης από ένα βιβλίο. 
*για να διεκδικήσετε τα βιβλία για τις 1200 προβολές στείλτε μας μία αποτύπωση (print screen) της ιστορίας σας σε ημερομηνία προγενέστερη των 10 ημερών από την δημοσίευσή της.


Δέιτε το βιβλίο που κερδίζει η πιο δημοφιλής ιστορία του Μαρτίου    

 

Η δημοφιλέστερη ιστορία του Μαρτίου ήταν
"Από τον καφέ στην επανάσταση σε αναμονή"  του Δημήτρη Πανέλη