5 παγίδες που πρέπει να αποφύγετε στο digital marketing

17 ΟΚΤ 2021
5 παγίδες που πρέπει να αποφύγετε στο digital marketing

Έλλειψη ψηφιακής στρατηγικής και πλάνου δράσης

Το ψηφιακό marketing που χαρακτηρίζεται από αυθόρμητες δημοσιεύσεις χωρίς προγραμματισμό κόστους και ρίσκου είναι μία τακτική που συναντάμε συχνά στις μ/μ επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση που έχει ένα προβληματικό web site λειτουργικά ή με κακό περιεχόμενο, είναι δύσκολο να τρέξει οποιαδήποτε, καμπάνια στα socia media χωρίς να κάνει ζημιά στην ψηφιακή της ταυτότητα και συνεπώς στις πωλήσεις της. Η καλή διατήρηση της ιστοσελίδας σας και η συνεχής ενημέρωση της με επίκαιρο και σχετικό περιεχόμενο αλλά και η συνεχής διατήρηση των ψηφιακών σας προφίλ σε υψηλό επίπεδο, είναι χρήσιμες πρακτικές επιτυχίας. Η ad hoc αντιμετώπιση των social media είναι μια κλασική τακτική προς αποφυγή.

 

Έλλειψη κατάλληλου προσωπικού διαχείρισης των ψηφιακών δραστηριοτήτων

Η διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας ενός brands πολλές φορές είναι μία  δραστηριότητα που υλοποιείται από εργαζόμενους της εταιρίας ή από τον ίδιο τον επιχειρηματία, ιδιαίτερα σε μικρότερες επιχειρήσεις. Η προβληματική αυτής της τακτικής είναι ότι σε κάθε περίπτωση γίνεται σαν ad hoc εργασία παράλληλα της κύριας εργασίας. Παρατηρείται ότι τα άτομα που αναλαμβάνουν αυτή την εργασία, ίσως να έχουν κάποια ικανότητα να γράφουν σωστά κείμενα, να βγάζουν ωραίες φωτογραφίες, ή να έχουν μία καλή γνώση σχετικά με το αντικείμενο της εταιρίας. Ωστόσο, αυτές οι ικανότητες σπάνια μπορούν να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική ψηφιακή παρουσία του brand. Η ουσιαστική αντίληψη της λειτουργίας του marketing, η ολιστική κατανόηση της επιχείρησης, και η συνεχής ενημέρωση για το επιχειρηματικό περιβάλλον και το ψηφιακό marketing, είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχή αλληλεπίδραση (σε full time διάρκεια) του  brand με την buyer persona στον ψηφιακό κόσμο. 

 

Έλλειψη υποστήριξης από την κεντρική διοίκηση

Η κεντρική διοίκηση είναι εκείνη που χαράζει το όραμα και την αποστολή του οργανισμού, αλλά και εκείνη που κάποιες φορές μπορεί να υποβαθμίσει τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα σε αυτόν, έναντι άλλων πιο παραδοσιακών λειτουργιών . Η ψηφιακή ανάπτυξη ενός brand εκτείνεται πέρα από τις λειτουργίες του marketing & IT.  Μία ψηφιακή στρατηγική marketing δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον σαφή προσδιορισμό των κεντρικών αξιών, του οράματος, του κεντρικού μηνύματος, και σε τελική ανάλυση της κεντρικής αφήγησης του brand. Στοιχεία που θα πρέπει να υιοθετιθούν πρωτίστως από την κεντρική διοίκηση. Τέλος μία ψηφιακή στρατηγική απαιτεί αναδιοργάνωση της επιχείρησης με την δημιουργία νέων ομάδων που θα συνεργαστούν για τον προσδιορισμό και την  κατανόηση της buyer persona, την παραγωγή πρωτότυπου και σχετικού περιεχομένου. 

Έλλειψη αυθεντικότητας

Συχνά οι επιχειρήσεις αντιγράφουν τους ανταγωνιστές, τους leaders του κλάδου ή μεμονωμένα στοιχεία της ψηφιακής τους στρατηγικής.  Δημιουργούν έτσι ένα συνονθύλευμα μιας απρόσωπης ψηφιακής ταυτότητας. Ακολουθώντας την στρατηγική “me too”, τελικά αποτυγχάνουν να εκφράσουν το δικό τους μοναδικό χαρακτήρα. Τα brands θα πρέπει να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για να προσδιορίσουν την δική τους buyer persona και να αφηγηθούν ψηφιάκά σε αυτήν, την δική τους αυθεντική ιστορία. 

 

Έλλειψη ευελιξίας

Τόσο η ψηφιακή τεχνολογία όσο και η buyer persona εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Οι οργανισμοί που δρουν με στρατηγική και προληπτικά στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς,  θα πρωτοπορήσουν και θα προσφέρουν σχετικές, μοναδικές υπηρεσίες και περιεχόμενο, δηλαδή μία μοναδική αξία στην buyer persona. 


Γιώργος Γκέκας |  Marketing Specialist MSc


tags:  #Επιχειρήσεις

Artwork by CHARACTERS