Η εποχή των αλλαγών

06 ΙΑΝ 2021
Η εποχή των αλλαγών


To 2021 ήρθε μέσα στο ομιχλώδες περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία του 2020. Μία πανδημία που άλλαξε την “κανονικότητα” της ανθρωπότητας και επηρέασε αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των εθνών, των οικονομιών και των επιχειρήσεων. Η νέα χρονιά εισάγει τις επιχειρήσεις σε ένα νέο στίβο ανταγωνιστικότητας και αλλαγών, όπου θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην αγορά, τον σκοπό τους ως επιχείρηση, τις σχέσεις και την επικοινωνία τους με όλους τους stakeholders. Θα πρέπει δηλαδή να ξανασχεδιάσουν την ιστορία τους, μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογίων, καινοτόμιων αλλά και νέων τρόπων αλληλεπίδρασης, μοναδικές αξίες που φέρουν τα προϊόντα τους και ιδέες που θα εμπνέουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Το ΕΙΒIS έκανε έκανε το καλοκαίρι του 2020 μία έρευνα ανάμεσα σε 13.000 Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες επιχειρήσεις.  Σύμφωνα με αυτή την έρευνα το οικονομικό κλίμα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες και η διαθεσιμότητα εσωτερικής χρηματοδότησης αποτέλεσαν τους σημαντικότερους δείκτες αβεβαιότητας των επιχειρήσεων.

 Οι πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θεωρούν ως σημαντικότερα εμπόδια την έλλειψη της ζήτησης και στελεχών με ικανότητες που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες, αλλά και την αβεβαιότητα που δημιουργεί το νέο περιβάλλον. 
 

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, φάνηκε να έχουν σημαντικό έλλειμμα καινοτομίας και ψηφιοποίησης. Δύο χαρακτηριστικά που όχι μόνο αποτελούν την βάση για την επιβίωση τους στην μετά covid εποχή αλλά σηματοδοτούν την έναρξη μιας σειράς αλλαγών που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις την επόμενη μέρα.  Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν ουσιαστικά την ταυτότητα της επιχείρησης η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Το brand θα γίνει το δυνατό στοιχείο σύνδεσης και έκφραση όλων αυτών των αλλαγών και θα εκφράσει την αξία και τις ιδέες της επιχείρησης στην νέα εποχή. Η καθαρότητα και η επικαιροποίηση των ιστοριών του θα την βοηθήσει να προσελκύσει και να συγκρατήσει το κοινό της καταλαμβάνοτνας μια πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά. 

Το CHARACTERS επικοινωνεί από το 2015 εμπνευσμένες ιδέες και ιστορίες. Σήμερα αξιοποιούμε αυτή την εμπειρία μας και οργανώνουμε μια ομάδα για να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ορίσουν μία καθαρή και ανταγωνιστική ταυτότητα στο νέο περιβάλλον και να την εκφράσουν αποτελεσματικά, σχεδιάζοντας ξανά τις ιστορίες τους.  Η 360ο εμπειρία μου στο marketing, branding  και ανάπτυξη επιχειρήσεων,  σε διαφορετικά περιβάλλοντα και κλάδους, ενισχύεται με την συγκρότηση μιας ομάδας επιστημόνων και επαγγελματιών. 

Γιώργος Γκέκας | Strategic branding & storytelling 


Χρειάζεστε βοήθεια να κάνετε το brand σας ανταγωνιστικό στις νέες συνθηκες;  Επικοινωνείστε μαζί μας.