Οι μουσικές καρέκλες

24 ΑΠΡ 2021
Οι μουσικές καρέκλες

Με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και το άνοιγμα της αγοράς, οι επιχειρήσεις θα βρεθούν μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής είναι μόνο η πιο αυτονόητη αλλαγή, όχι όμως η πιο δύσκολη που πρέπει να κάνουν. Οι τουριστικές επιχειρήσεις,  όταν μιλάμε για την Ελλάδα εννοούμε το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα αγορά με βασικά χαρακτηριστικά όπως:

  • Οι αλλαγμένες ανάγκες των καταναλωτών. Αναζητούν πλέον νέες εμπειρίες, έχουν νέα καταναλωτικά κίνητρα και νέους ρόλους στην διαδικασία της καταναλωτικής απόφασης. 
  • Η αναζήτηση διαφοροποιημένων προϊόντων για την κάλυψη των νέων αναγκών τους.
  • Η καταναλωτική δύναμη έχει συρρικνωθεί. 
  • Η σύνθεση της αγοράς έχει επίσης αλλάξει. Παλιές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, ενώ οι μεγαλύτερες θα καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί.
  • Το μέγεθος της αγοράς έχει αλλάξει δραματικά. Η αγορά συρρικνώθηκε ενώ η μικρότερη αγοραστική πίτα θα μοιραστεί στις ίδιες σχεδόν επιχειρήσεις. 

Τα χαρακτηριστικά της νέα αγοράς όπως διαμορφώθηκε από την πανδημία, θα οξύνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις, αφού θα διεκδικήσουν μικρότερο αγοραστικό κοινό, από εκείνο για το οποίο απευθύνονταν. Μία καλή τουριστική περιοχή, για παράδειγμα, που είχε ένα εκατομμύριο επισκέπτες σε μία σεζόν, έχει “διαμορφωθεί” να εξυπηρετεί αυτόν τον όγκο και την ποιότητα των επισκεπτών της. Τώρα θα πρέπει να διαχειριστεί μία αγορά 300.000 επισκεπτών. Φανταστείτε το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες, αλλά με…λιγότερες καρέκλες διαθέσιμες. 

Πως μία τέτοια οικονομία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την μείωση της αγοράς;
Ποιες δυνάμεις θα αναπτυχθούν στην αγορά, ποιες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να διατηρήσουν έναν βιώσιμο τζίρο;
Ποια θα είναι η θέση (positioning) μιας εταιρίας στο νέο περιβάλλον;
Πως οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, πως θα διαφοροποιηθούν και με ποιον τρόπο, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς;
Πως οι επιχειρήσεις θα κατορθώσουν να προσελκύσουν το κοινό που χρειάζονται αφού αυτό πια θα το διεκδικούν περισσότερες επιχειρήσεις και πιο έντονα;

Η παθητική αναμονή των πελατών ποτέ δεν ήταν μία βιώσιμη πρακτική. Οι δράσεις των επιχειρήσεων που θα επικρατήσουν στην νέα εποχή, θα είναι άμεσες, αποφασιστικές και στοχευμένες. Θα είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν μια σαφή και διαφοροποιημένη ταυτότητα, που ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.  Οι επιχειρήσεις λοιπόν καλούνται, να επικαιροποιήσουν σήμερα την πρόταση τους, και να δημιουργήσουν μια νέα ολοκληρωμένη ταυτότητα σε βάθος χρόνου. 


Γιώργος Γκέκας | Strategic branding & storytelling 
Χρειάζεστε βοήθεια να αναπτύξετε το brand σας στο νέο περιβάλλον;  Επικοινωνείστε μαζί μας.

Artwork by CHARACTERS