Μνήμη Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού

Ένα έγκλημα που 103 χρόνια μετά περιμένει Δικαίωση
ΚΟΣΜΟΣ
3550 προβολές
 

Συντακτική Ομάδα ΜΑΙ 22. 2017
από Συντακτική Ομάδα
LIKE:
9

Η γενοκτονία των Ποντίων


Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. Εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή περίπου 326.000-382.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο (στην ΕΣΣΔ) και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, στην Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αρμενία, την Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ρωσίας, οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αυστρία, την Ολλανδία, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών.

Θεωρείται τμήμα της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής. Η γενοκτονία έγινε από την κυβέρνηση των Νεότουρκων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και πορείες θανάτου στην έρημο.


Πηγή: san simera

Σχόλια | Πατήστε για να δείτε τα σχόλια του άρθρου

LIKE:
6

«...γέροντες και άοπλοι κατακρεουργούνται, παρθένοι κόραι και γυναίκες ατιμάζονται...»


«[…] 600 περίπου γυναικόπαιδα αιχμάλωτοι οδηγούνται εις το μίαν περίπου ώραν απέχον Τουρκικόν χωρίον Τσασχούρ, όπου οι μεν γέροντες και άοπλοι άνδρες κατακρεουργούνται θηριωδέστατα εις την πλατείαν του χωρίου, αι δε παρθένοι κόραι και γυναίκες ατιμάζονται. 
 
»Επόμενον ήτο ν’ αποπεμφθούν σκαιότατα παρ’ αυτού, οπότε οι βιασταί των δυστυχών εκείνων γυναικοπαίδων ενθαρρυνθέντες περισσότερον εθεώρησαν επιτετραμμένον πλέον εις αυτούς πάσαν βίαν και παν όργιον, ασυστόλως και δημοσία…
 
»Το μαρτύριον των μαζικώς εκτοπιζομένων πληθυσμών εικονίζεται σε επίσημες προξενικές εκθέσεις του 1916-1917. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 1915 και άρχισε από την χερσόνησον της Καλλίπολης και τα παράλια του Ελλήσποντου, για να επεκταθεί στα νησιά της Προποντίδος, σ’ όλην την Μικράν Ασίαν και τον Πόντον».

Πηγή: Πόντος – Ιστορία και Πολιτισμός, τόμ. Α΄, εκδ. Μαλλιάρης - Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 495-496.
 

Σχόλια | Πατήστε για να δείτε τα σχόλια του άρθρου

LIKE:
8

Ανήκουστες φρικαλεότητες

 
Την 1η Δεκεμβρίου 1922 ο αριθμός των θυμάτων του Πόντου, σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές επαρχίες και τις ελληνικές κοινότητες, είχε ως εξής:
815 ακμάζουσες κοινότητες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, όλα τα ελληνικά χωριά με τις 1.174 εκκλησίες τους και τα 960 σχολεία λεηλατήθηκαν και κάηκαν,  περιουσίες που αποκτήθηκαν ύστερα από 500 χρόνια σκληρής δουλειάς και που ανέρχονταν σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια φράγκα κλάπηκαν και χάθηκαν, κι ο πληθυσμός 303.237 ανδρών εξολοθρεύτηκε με φωτιά κι ατσάλι. Πολλοί από αυτούς κρεμάστηκαν ή πέθαναν από το κρύο.
Οι σφαγές κοντά στο Kαβάκ, το Nτζουμπούς Xαν, το Σελαμελίκ και το Kιζ Aλάν, όπως και οι σφαγές του Aντά, του Kαραπερτσίν, του Tεκέ Kιοΐ και της Mερζιφούντας –πόλης που οι κάτοικοί της εξολοθρεύτηκαν στο κτίριο του Γαλλικού Σχολείου– και οι πολυάριθμοι απαγχονισμοί στην Αμάσεια, είναι ατράνταχτες αποδείξεις αυτού του αφανισμού.
Αυτές οι τερατώδεις πράξεις –δολοφονίες, βιαιότητες, ληστείες, κατασχέσεις, αυθαίρετες δημεύσεις περιουσιών και κάθε είδους ανήκουστες φρικαλεότητες που έγιναν από τους Τούρκους Ενωτικούς ή Kεμαλιστές– ξεπερνούν σε φρίκη και τις σφαγές των Αρμενίων
του 1915.

Κείμενο του Κων. Φωτιάδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχόλια | Πατήστε για να δείτε τα σχόλια του άρθρου

LIKE:
11
 

Οι Τούρκοι πέταγαν στον τοίχο τα μωρά για να τα σκοτώσουν


Καζαντζάκης, Νιρβάνας, Δροσίνης, Γρυπάρης, Σικελιανός, Ξενόπουλος, Σβορώνος, είναι μεταξύ των συγγραφέων και καλλιτεχνών που τον Νοέμβριο του 1921 απέστειλαν σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς διανοουμένους ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη σφαγή των Ελλήνων στον Πόντο. Ένα ντοκουμέντο που περιγράφει όσα φρικιαστικά διέπραξαν οι Τούρκοι...
Οι Έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχναι απηύθυναν προς τους διανοουμένους της Ευρώπης και Αμερικής την κάτωθι διαμαρτυρίαν:

Mετά βαθυτάτης συγκινήσεως οι συγγραφείς και καλλιτέχναι της Ελλάδος απευθύνονται προς τους διανοουμένους του πεπολιτισμένου κόσμου όπως γνωστοποιήσουν εις αυτούς την τραγωδίαν χιλιάδων οικογενειών του ελληνικού Πόντου. Ξηρά, εξηκριβωμένα και αναμφισβήτητα τα γεγονότα είναι τα εξής:
Οι Τούρκοι εφόνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως Mερζιφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την επυρπόλησαν. Τους προσπαθήσαντας να διασωθούν ετυφέκισαν και εθανάτωσαν καταλαβόντες τας διόδους.
Mετετόπισαν όλον τον άρρενα πληθυσμόν των πόλεων Τριπόλεως, Κερασούντος, Ορδούς, Οινόης, Αμισού και Πάφρας και καθ’ οδόν κατέσφαξαν τους πλείστους εξ αυτών.
Έκλεισαν εντός του ναού του χωρίου Έλεζλη εν Σουλού-Τερέ 535 Έλληνας και τους κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς διά πελέκεως προ της θύρας του ναού.
Απηγχόνισαν εν Αμασεία 168 προκρίτους Αμισού και Πάφρας.
Εβίασαν όλας ανεξαιρέτως τας γυναίκας, τας παρθένους και τα παιδία των άνω πόλεων, τας ωραιοτέρας δε παρθένους και νέους έκλεισαν εις τα χαρέμια.
Πλείστα βρέφη εφόνευσαν, σφενδονίζοντες αυτά κατά των τοίχων.
Οι υπογεγραμμένοι θέτουσι τα ανωτέρω υπ’ όψιν των διανοουμένων της Ευρώπης και της Αμερικής θεωρούντες ότι όχι μόνον τα γεγονότα ταύτα αλλά και η ανοχή αυτών αποτελεί πένθος της ανθρωπότητος.

Πηγή: Pontos news

Σχόλια | Πατήστε για να δείτε τα σχόλια του άρθρου

LIKE:
10

 «Πυρρίχιο Πέταγμα»
 

Το εμβληματικό Μνημείο της Γενοκτονίας των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που εγκανιάστηκε την Κυριακή 21 Μαΐου 2017  στον Πειραιά, έργο του εικαστικού κ. Παναγιώτη Τανιμανίδη, έχει τίτλο «Πυρρίχιο Πέταγμα», είναι ένα τρισυπόστατο σύγχρονο έργο, με πολλές αναγνώσεις, το οποίο διαπερνάται από 17 γλυπτικές συνθέσεις που περιγράφουν τον αγώνα των προσφύγων του Πόντου.

Πηγή- Φωτο: e-Pontos

Σχόλια | Πατήστε για να δείτε τα σχόλια του άρθρου

Like:
10
Σχόλιο(α)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟΣ
Το ιατρείο του Πολυτεχνείου
Το ιατρείο του Πολυτεχνείου
ΝΟΕ 17. 2019
791
Αφήγηση του υπεύθυνου του ιατρείου, φοιτητή Ιατρικής τότε, Γιώργου Παυλάκη
 Κρυφά- σχολειά στη Συρία
Κρυφά- σχολειά στη Συρία
ΙΟΥΛ 11. 2016
2316
Σύροι μαθητές πρέπει να κάνουν πολλά βήματα κάτω από το έδαφος, όπου εκεί σε μια σπηλιά λειτουργεί ένα ιδιότυπο σχολείο.
Το Γκάζι. Η ιστορία μιας γειτονιάς
Το Γκάζι. Η ιστορία μιας γειτονιάς
ΦΕΒ 17. 2017
6261
Ιστορίες για το Γκαζοχώρι, για αγνώριστους γκαζιέρηδες, το... θεραπευτικό φωταέριο και τις γυναίκες με τις φουφούλες
Αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα
Αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα
ΙΟΥΛ 04. 2018
2727
Νέες απαντήσεις δημιουργούν νέα ερωτήματα
Σχόλια | Πατήστε για να δείτε τα σχόλια του άρθρου